Агей

Един от малките пророци, който може би е придружил Зоровавел в първото завръщане на юдеите от Вавилон – 536г. преди Р.Х. Той започва да пророкува във втората година от управлението на Дарий Истаспа – 520г. преди Р.Х., и пророкува с цел да убеди сънародниците си да започнат отново изграждането на храма, което отдавна било прекъснато. Той успява в това свое дело, защото Дарий издава заповед да се построи отново Божия дом в Ерусалим – Езд. 6гл. Агей предрича за по-голямата слава на последния Божий дом, като иска да каже, че Христос ще дойде, за да го прослави – Аг. 2:7-9.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.