Агне

Христос е Агнеца Божий – Йн. 1:29, защото стана жертва за човешките грехове. Старозаветните жертви, не само предизобразяват тази жертва, но и представят святостта и кротостта и – Ис. 53:4-9. В Отк. 5:6; 12:11, Христос е описан като Агнец заклан в самото небе. Виж Пасха и Жертвоприношение.