Ахаия

В Новия Завет названието се употребява, за да обозначи цялата територия на Гърция, на юг от Македония, в която се включва Пелопонес или Морея и една част на север от Коринтския залив – Д.А. 18:12, 19:21; 2Кор. 11:10. В частност Ахаия обаче е била една Гръцка област, на която Коринт е била столица и е обхващала северната част на Пелопонес. Виж Гърция.