Ахан

Син на Хармия, който не послушал строгата забрана на Господа и откраднал някои неща от плячката при Ерихон, която била осъдена на изтребление. Това нанесло проклятие и поражение на народа. Ахан бил открит чрез жребий и убит с камъни с цялото си семейство в дола Ахор, на север от Ерихон – И.Н. 6:18, 7:1-26. Той е наречен Ахар в 1Лет. 2:7.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.