Ахат или Агат

Скъпоценен камък, за който се казва, че носи името си от реката Ахат в Сицилия, където се е намирал в големи количества. От него има много видове, които се срещат в Индия, в различни страни на Европа и в нос Добра Надежда. Те са полупрозрачни и често биват изящно покрити с жилки и облачета, и представят в прекрасен малък вид изображението на много естествени неща. Ахатът бил втория камък в третия ред на нагръдникът на първосвещеника – Из. 28:19, 39:12.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.