Ахаз

Син на Йотам и единадесетия цар на Юда. Възкачил се на престола на 20 годишна възраст, и царувал 16 години – 4Цар. 16:2,20, от 742г. преди Р.Х. Отличавал се с идолопоклонство и презиране на истинския Бог. Против него са изречени много от пророчествата на Исая – Ис. 7гл.. Превел децата си през огъня на идолите. Поставил сирийски богове в Ерусалим. Променил храма според сирийския образец и даже го затворил, за да не функционира. С това, след като се лишил от помощта на Йеова, бил разбит в боевете с Фекей и Расин. Едомците се опълчили срещу него, а Филистимците постоянно заплашвали границите му. Той се отвърнал още повече от Бога в своето нещастие и потърсил помощ от Теглат-Феласар, асирийския цар. Тази злочеста постъпка го направила поданик на Теглат-Феласар. Ахаз изпаднал в голяма бедност, за да се откупи от асирийците. Предал се още повече на идолопоклонство, и когато умрял в нечестие на 36години, народът не пожелал да бъде погребан при царете, неговите предшественици – 2Лет. 28гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.