Ахия

I. Син на Ахитов и първосвещеник по време на царуването на Саул – 1Цар. 14:3. Той вероятно е бил брат на наследника му Ахимелех, убит от Саул – 1Цар. 22:9. Но може би е същият Ахимелех, защото тези две имена имат подобно значение.

II. Пророк и летописец по времето на Соломон и на Еровоам – 3Цар. 11:29; 2Лет. 9:29. За него се предполага, че е говорил в името Божие на Соломон когато съграждал храма – 3Цар. 6:11, и пак след като паднал в грях – 3Цар. 11:11. Известил на Еровоам за отделянето на Израил от Юда и за основаването на неговия дом, чието разорение предсказал малко по-късно – 3Цар. 14:1-14.