Ахикам

Изпратен от Йосия до пророчицата Олда, когато книгата на закона била намерена в храма – 4Цар. 22:14. Той се отнесъл благосклонно към пророк Еремия – Ер. 26:24, 39:14.