Ахимаас

Син и наследник на Садок. Първосвещеник по времето на Соломон. През царуването на Давид, той му открил тайните намерения на Авесалом и на съветниците му за въстанието – 2Цар. 17:15-21. Известил го за поражението и смъртта на Авесалом – 2Цар. 18гл.