Ахимаас

Син и наследник на Садок. Първосвещеник по времето на Соломон. През царуването на Давид, той му открил тайните намерения на Авесалом и на съветниците му за въстанието – 2Цар. 17:15-21. Известил го за поражението и смъртта на Авесалом – 2Цар. 18гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.