Ахиман

I. Исполин, син на Енак в Хеврон по времето на Изхода – Чис. 13:22. Халев го изгонил заедно с братята му от Хеврон – И.Н. 15:14.

II. Левит, вратар в храма – 1Лет. 9:17.