Ахимелех

I. Син на Ахитов и брат на Ахия, когото той наследил в първосвещенството. Обаче някои предполагат, че и двете имена принадлежали на едно и също лице. По времето на неговото свещенство скинията се намирала в Ноб, където Ахимелех живеел с много свещеници. Тук той приел Давид когато бягал от Саул и му дал хлябовете и меча на Голиат. Когато Саул разбрал това от Доик – едомецът, си помислил, че това е предателство. Чрез ръката на този идолопоклоннически и злобен странник, той умъртвил Ахимелех и 85 други свещеници на Йеова – 1Цар 22гл., едно престъпление, което било достатъчно, за да изгуби престола си и Божията милост.

II. Наречен и Авимелех – 1Лет. 18:16, вероятно също както и Авиатър – 1Лет. 24:3,6,31.