Ахиноам

I. Дъщеря на Ахимаас и жена на Саул – 1Цар. 14:50.

II. Израелка, жена на Давид и майка на Амнон. Тя била пленена от амаличаните в Сиклаг – 1Цар. 30:5, но Давид я освободил от ръцете им и тя го придружила в Хеврон – 2Цар. 2:2, 3:2.