Ахиноам

I. Дъщеря на Ахимаас и жена на Саул – 1Цар. 14:50.

II. Израелка, жена на Давид и майка на Амнон. Тя била пленена от амаличаните в Сиклаг – 1Цар. 30:5, но Давид я освободил от ръцете им и тя го придружила в Хеврон – 2Цар. 2:2, 3:2.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.