Ахитофел

Гилонец. Отначало един от най-искрените и близки приятели на Давид, но по време на въстанието на Авесалом, той взел неговата страна и станал един от най-големите неприятели на Давид. Когато бил унизен за това, че Авесалом не послушал мъдрия му съвет и когато видял края на въстанието, той се обесил – 2Цар. 15:12, 17гл.; Пс. 55:12-14. Ахитофел явно е бил дядо на Витсавее – 2Цар. 23:34, сравнено с 2Цар. 11:3.