Ахмета

Предполага се, че означава Екватана – град на Мидите, който не е бил по-малък, от който и да било град на Изток, освен от Вавилон и Ниневия. Той е бил заобиколен от 7 стени с различна големина и оцветяване и е бил лятното жилище на Персийските царе след Кир. Пътешественици предполагат, че Ахмета е днешният град Хамадан, в който и до днес живеят много евреи, и където се предполага, че се намира гроба на Мардохей и на Естир. 

Езд. 6:2

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.