Ахор (смущение)

Дол на север от Ерихон. Може би е наречен с това име от смущенията, които били причинени от греха на Ахана, който бил убит на това място – И.Н. 7:26. Пророците споменават за Ахор с обещания за надежда и радост във времето на Спасителя – Ис. 65:10 ; Ос. 2:15.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.