Ахсив

Град на Асир, от който обаче евреите не могли да изгонят Ханаанците – Съд. 1:31. След това бил наречен от гърците Екдипа, и сега се нарича Зив. Намирал се върху крайморието на 10 мили северно от Акр.