Аин (източник)

I. Едно място при източния предел на Ханаанската земя – Чис. 34:11. Изглежда, че е същият извор, който днес се нарича Аин-ел-Ази, и е главния източник на река Оронт.
II. Град в южната част на Юдовото племе – И.Н. 15:32, после определен за Симеоновото племе – И.Н. 19:7, а пък след това на левитите – И.Н. 21:16. Изглежда, че е същият град, който в 1Лет. 6:59 е наречен Асан и в Неем. 11:29 – Ен-римон.