Акад

Един от четирите града съградени в полето Сенаар от Нимрод, основателя на Асирийското царство – Бит. 10:10. За местоположението му се предполага от някои изследователи, че е при развалините, които се намират от 6 до 9 мили на запад от Багдад. Там има една разрушена сграда наречена Тел-и-Нимруд, т. е. хълм на Нимрод. Тя е направена от кирпичи и е 400 стъпки в диаметър при основата, и 125 стъпки висока, и е разположена върху една могила от развалини. Други предполагат, че местоположението на Акад е на едно място, което сега се нарича Нифър, между блатата на Южна Вавилония. Но Йероним казва, че според юдеите, Акад е същия град, който се именува Нисибин.