Акелдама

Малка нива на юг от Ерусалим, която свещениците купили с тридесетте сребърника, които били взети от Юда като заплата за кръвта на нашия Спасител – Мт. 27:8; Д.А. 1:19. Като преценили, че не е законно да употребят това сребро за свети цели, понеже било цена на кръв, купили с него едно място наречено грънчарева нива за погребването на странници. В Деяния 1:18 се казва, че Юда е купил нивата, понеже тя била купена с негово сребро. Според преданието, тази нива се е намирала върху стръмната страна на хълма наречен Зъл съвет, който е надвесен над долината Еном от юг. Изглежда, че от времето на кръстоносците се е употребявала като гробница за поклонници. Сега не се употребява вече за погребване.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.