Акхо

Град назначен на Асировото племе, който обаче то не взело от ханаанците – Съд. 1:31. В Новия Завет, Акхо е наречен Птолемаида – Д.А. 21:7, от един от птоломеевците, който го разширил и украсил. Кръстоносците му дали името Акр или Сен-Жан-д’Акр. Той и до днес се нарича Акя от турците. Бил е обсаждан няколко пъти по времето на Кръстоносните походи, и е последното укрепено място, което турците изтръгнали от ръцете на християните.
Градът е разположен върху брега на Средиземно море – 30 мили на юг от Тир, на северния край на един залив, който носи името му, и който се простира в един полукръг на разстояние 3 часа път, близо до планината Кармил на югозапад от Акр. След известната му обсада от Наполеон, когато той бил отблъснат от Сър Сидней Смит през 1799г., Акхо е разширен и укрепен, населението му достигнало от 18 000 до 20 000 души. От това време насетне той е пострадал много, като е държан в обсада 6 месеца от Ибрахим паша през 1832г. и е бомбардиран от Английската флота през 1840. Населението му в момента е около 12 000.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.