Акила

Евреин роден в Понт, чиято професия била да прави шатри. Станал християнин в Рим заедно с жена си Прискила. Когато евреите са изгонени от този град от император Клавдий, Акила заедно с жена си се преместил в Коринт. След това те станали сътрудници на Павел, и се споменават от него със голяма похвала – Д.А. 18:2,3, 24-26; Рим. 16:3,4; 1Кор. 16:19; 2Тим. 4:19.