Акравим (скорпии)

Едно място при границата на Обетованата земя – Съд. 1:36, и в една страна където имало много змии и скорпии – Вт. 8:15. Вероятно се намирало в планините до Мъртво море на югозападната му страна. В Исус Навиев – И.Н. 15:3, вместо това име са записани думите “нагорнището на Акравим”.