Аламот

Музикална дума, която вероятно означава музика за женски гласове – Псалм 46 (в заглавието) – 1Лет. 15:20.