Александрия

Александрия е била прочут град в Долен Египет. Разположен между Средиземно море и езерото Мариут, близо до най-западното устие на Нил. Той е основан от Александър Велики през 332г. преди Р.Х., и населен от гърци и евреи. Александрия бързо процъфтяла, като център на търговските отношения между Изток и Запад, и след време станала втория град по богатство и големина след Рим. Старият град, в радиус от 15 мили се населявал от 300 000 свободни граждани и също толкова роби. От портата на морето до портата на Каноп, през целия град преминавала една великолепна улица широка 2 000 крака, и доставяла един изглед на корабите в пристанището, било на север към Средиземно море, или на юг към езерото Мариут.

След смъртта на Александър, чието тяло е погребано в този нов град, Александрия станала столица на Египет под управлението на Птоломеите, и достигнала най-големия си блясък. През царуването на първите трима князе под това име, неговата слава била най-голяма. Най-знаменитите философи както от Изток, така и от Гърция и Рим отивали там да се обучават. В него имало учени от всички клонове на науката. Птоломей Сотир, първият от тези царе основал музея, библиотеката, която наброявала 700 000 тома и други подобни заведения. След смъртта на Клеопатра – 26г. преди Р. Х, Александрия паднала в ръцете на римляните, и след своя възход за повече от хиляда години е подчинена от Халиф Омар през 646 г. след Р.Х.

Гръцкият превод на Стария завет, който се нарича и Александрийски, е направен тук от 72ма учени – евреи, и поради това е известен като “превода на Седемдесетте”. Виж Седемдесетте. Веднага след основаването му, много евреи се заселили в този град. Йосиф (историка) казва, че Александър сам им определил една специална част от града, и им дал равни права и привилегии с гърците. Филон, който е живял там по времето на Христос, потвърждава, че от петте части на града, евреите населявали две. Според изложението му, по негово време в Александрия и в други египетски градове са живели не по-малко от един милион евреи, но изглежда това число е преувеличено.