Александър

I. Великият и славен син, и наследник на Филип – цар на Македония. За него се споменава в Дан. 7:6, 8:4-7, под образите на леопард с четири крила и еднорог овен, които представят бързите му завоевания и голямата му сила. Той е определен от Бога да разори Персийската държава, и на мястото и да установи гръцката. В образа, който Навуходоносор видял на сън – Дан. 2:39, медният корем е символ на Александровото царството. Той наследил баща си през 336г. преди Р.Х., и за 12 години завладява Сирия, Палестина и Египет, основал Александрия, покорил персийците и проникнал дори в Индия. Умрял на 32 годишна възраст от невъздържание и оставил голямата си империя да бъде разделена между четиримата му пълководци.

II. Син на Симон Киринееца – Мк. 15:21, вероятно един от посветените първи християни.

III. Човек от събора, който осъдил Петър и Йоан – Д.А. 4:6.

IV. Евреин от Ефес, който безуспешно се опитал да спре народното вълнение срещу Павел – Д.А. 19:33.

V. Ковач и отстъпник от християнството – 1Тим. 1:20; 2Тим. 4:14.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.