Алфа

Първата буква от гръцката азбука. Виж буквата А.