Алфей

I. Баща на Яков – Мт. 10:3; Лк. 6:15, и съпруг на Мария, която обикновено се счита за сестра на майката на Христос – Йн. 19:25. Виж Мария I и III. Като сравним Йн. 19:25 с Лк. 24:18 и Мт. 10:3, излиза, че Алфей е същия Клеопа, понеже Алфей е гръцкото му име, а Клеопа е еврейското или сирийското.

II. Баща на Матей или Левий, евангелиста – Мк. 2:14.