Алфей

I. Баща на Яков – Мт. 10:3; Лк. 6:15, и съпруг на Мария, която обикновено се счита за сестра на майката на Христос – Йн. 19:25. Виж Мария I и III. Като сравним Йн. 19:25 с Лк. 24:18 и Мт. 10:3, излиза, че Алфей е същия Клеопа, понеже Алфей е гръцкото му име, а Клеопа е еврейското или сирийското.

II. Баща на Матей или Левий, евангелиста – Мк. 2:14.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.