Алилуя

Означава хвалете Йеова. Тази дума се среща в началото и в края на някои псалми и в Откровение на Йоан – Отк. 19:1,3,4,6.