Алмон-дивлатаим

Един от становете (лагерите) на израилтяните по пътят им от планината Ор към полетата на Моав – Чис. 33:46. Това място сега е неизвестно.