Алмон

Град в наследието на Вениаминовото племе, определен за свещениците – И.Н. 21:18. В 1Лет. 6:60 се нарича Алемет.