Алмуг

Вид скъпоценно дърво (вероятно червеното санталово дърво), което Хирам донесе от Офир за направата на подпори за храма на Соломон, и за дома му, и още за направата на музикални инструменти – 3Цар. 10:11; 2 Лет. 2:8.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.