Алмуг

Вид скъпоценно дърво (вероятно червеното санталово дърво), което Хирам донесе от Офир за направата на подпори за храма на Соломон, и за дома му, и още за направата на музикални инструменти – 3Цар. 10:11; 2 Лет. 2:8.