Алой

Източно-Индийско дърво, което расте около 8 или 10 крака на височина, и ухае много хубаво – Пс. 45:8; Пр. 7:17; П.П. 4:14. Това дърво се е наричало от гърците Агалохон и е познато днес под имената: алоево дърво, райско дърво, орлево дърво и др. Херодот казва за алоевото дърво, че се употребявало от египтяните за балсамирането на мъртвите. Никодим го донесъл смесено със смирна за да балсамира тялото на нашия Господ – Йн. 19:39. То има различен аромат от алоя, който е една горчива смола, извличана от една трева.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.