Аман

Любимец на Персийския цар Асуир. За да си отмъсти на юдеина Мардохей, Аман намислил да изтреби и премахне всичките юдеи от Персийските области, но по Божие провидение вместо да го направи той сам паднал в пропастта, и с неговото падение се възвисили и възвеличили юдеите. Аман се наричал Агагец – Ест. 3:1, и понеже Агаг е общото име на Амаликските царе, юдеите вярват, че той е от това племе. Смъртта покосила Аман около 473г. преди Р.Х. Описанието на неговия живот показва, че гордостта предшества погибелта, че Божието провидение управлява всичко, че людете Му ще се спасят от опасност, и че неприятелите Му ще погинат.