Амана

Южната страна или върхът на Срещо-Ливан, в близост до Ермон и на север от него, от който река Амана или Авана тече към Дамаск – П.П. 4:8.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.