Амана

Южната страна или върхът на Срещо-Ливан, в близост до Ермон и на север от него, от който река Амана или Авана тече към Дамаск – П.П. 4:8.