Амарфал


Сенаарски цар по времето на Авраам. С трима други царе, той воювал против племената около Мъртво море, и против градовете на полето – Бит. 14:1.