Амария


I. Син на Мераиот, Ааронов потомък по линията на Елеазар. Той е баща на Ахитов, и дядо на Садок, в лицето на когото първосвещенството се възвърнало на този род – 1Лет. 6:7.
II. Първосвещеник по-късно във времето. Син на Азария, и баща на друг един Ахитов – 1Лет. 6:11. Има още трима с името Азария в Писанието.