Амаса

I. Син на Авигея (сестрата на Давид) и на Итра. Исмаилянин. Неговия произход може да е накарал Давид да покаже по-малко благосклонност към него, отколкото към другите си роднини, и затова Амаса склонил да вземе участие във въстанието на Авесалом. Той е началник на войската на Авесалом и е убит от братовчед си Йоав – 2Цар. 17,18гл.. След това Давид му простил и го поставил военачалник вместо Йоав, чието горделиво поведение не можел повече да търпи – 2Цар. 19:13. Но по времето на въстанието на Савей, Амаса е убит с измама от силния си съперник Йоав – 2Цар. 20:4-10, (1023г. преди Р.Х).

II. Княз от Ефремовите синове, който се съпротивил срещу поробването на юдеите, които били взети в плен при един бой с Израилевия цар Факей – 2Лет. 28:12.