Амасия

I. Осмият Юдов цар; син на Йоас, който се възцарил през 839г. преди Р.Х и царувал 29г. в Ерусалим. Той вършеше добро пред лицето на Господа, но не от цялото си сърце. Като се възкачил отново на престола си и избил убийците на баща си, събрал войска от 300 000 Юдови мъже, и наел 100 000 Израилеви мъже за един бой против Едом. Отпуснал тези наемници против волята си по повеление от Бога, който му дал победа без тяхната помощ. Но това не го предпазило от това да занесе в дома си Едомски идоли, и да ги приеме за свои богове. Затова презрение към Йеова, един Господен пророк го заплаши с погубление, и малко след това той отишъл на бой против Израил, в който бил поразен и унижен. Петнадесет години по-късно, бил убит от съзаклятници, след като се помъчил да избяга от тях в Лахис – 4Цар. 14:1-20; 2Лет. 25гл.

II. Свещеник на златното теле във Ветил, който обвинил пророк Амос пред Иеровоам и поискал да го заточи в Юда за верността му – Ам. 7:10-17.