Аметист

Скъпоценен камък със син цвят на теменуга. Той е единствен по рода си в цветовете и по формата си – облаковиден, изпъстрен с криви черти. Най-хубавите аметисти се намират в Цейлон, Индия, Сибир и Саксония. Той е много скъп – Из. 28:19; Отк. 21:20.