Аметист

Скъпоценен камък със син цвят на теменуга. Той е единствен по рода си в цветовете и по формата си – облаковиден, изпъстрен с криви черти. Най-хубавите аметисти се намират в Цейлон, Индия, Сибир и Саксония. Той е много скъп – Из. 28:19; Отк. 21:20.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.