Аминадав

I. Син на Арам от племето на Юда, баща му се казвал Наасон. Той е един от прадедите на Христос. Дъщеря му Елисавета е жена на Арон – Из. 6:23; Рут 4:20; Мт. 1:4. “Колесниците на Аминадав” – П.П. 6:12, били много леки и бързи. Те се именуват по името на някой колесничар по онова време.

II. Син на Каат – 1Лет. 6:22.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.