Амитала (роднина на росата)

Дъщеря на Еремия от Ливна. Жена на цар Йосия и майка на Йоахаз и Седекия – 4Цар. 23:31, 24:18; Ер. 52:1.