Амнон

Най-старият син на Давид от Израелката Ахиноам. Той е познат само от изнасилването на сестра си Тамар, за което Авесалом, две години по-късно накара слугите си да го убият – 2Цар. 13гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.