Амнон

Най-старият син на Давид от Израелката Ахиноам. Той е познат само от изнасилването на сестра си Тамар, за което Авесалом, две години по-късно накара слугите си да го убият – 2Цар. 13гл.