Амонци

Потомци на Амон или Вен-Ами, син на Лот. Те изтребили едно древно поколение от исполини наречени Замзумими и завзели земята им, която се намира на изток от Юдея – Вт. 2:19-21. Тяхната земя се простирала от Арнон до Явок, и от Йордан до Арабия. Техният столичен град бил Рава (по-късно наречен Филаделфия, който се намирал край потокът Явок. Още по времето на Мойсей те са изгонени от тази страна на изток от Аморейските предели – Чис. 21:21-35, 32:33. На Мойсей е забранено да ги нападне – Вт. 2:19. Те били големи идолопоклонници. За техния главен идол Мелхом или Молох се предполага, че е латинския Сатурн – 3Цар. 11:5-7; 4Цар. 23:13. Те притеснявали Израил по времето на Ефтай и са поразени от него с голямо кръвопролитие – Съд. 11гл.. Синовете на Амон след това през различни периоди от време безпокояли израилтяните, за което пророците ги заплашвали с осъждения от Бога – Ер. 49:1-6; Ез. 25:2-10. И най-накрая са покорени от Юда Макавей – 1Мак. 5:6-44.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.