Амрам

Баща на Аарон, Мариам и Мойсей. Умира в Египет на 137години – Из. 6:18,20.