Амрий

Военачалник на войската на Ила, Израилевия цар. Когато е в обсадата на Гиветон и като чува, че господаря му Ила е убит от Зимрий, който е отнел царството му, вдига обсадата и като е избран за цар от войниците си, се опълчва срещу Зимрий. Напада го при Терса и го принуждава да се самозапали заедно с цялото си семейство в палата, в който се е затворил. След смъртта му половината от Израилевия народ припознава Амрий за свой цар, а другата половина се прилепва към Тивний, син на Гинат, и това разделение продължава четири години. Когато Тивний умира народа се обединява и признава Амрий за цар на Израел. След това Амрий царува дванадесет години, шест години в Терса и шест в Самария – 3Цар. 16:8-28.
Преди това Терса е главното седалище на Израилевите царе, но когато Амрий купил хълма от Семер – 3Цар. 16:24, съгражда на него един нов град, и го нарича Самария, по името на Семер, предишния господар на хълма и там си устройва царското седалище. От тогава Самария става столица на царството на десетте племена. Тя се представя под името Вет Амрий на плочите изкопани наскоро от Леярд между развалините на Ниневия.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.