Ана

Баща на Оливема – една от жените на Исав. Когато пасял ослите на баща си в пустинята, за него се казва, че намира “горещите извори” – Бит. 36:24. Такива извори се срещали върху източния бряг на Мъртво море, който не е далеко от жилищата на Сиировите синове, от които Ана произхожда. В тази страна имало едно място известно между гърци и римляни със своите топли извори, наречен от тях Калирой.