Анамеил

Роднина на пророк Еремия, от когото пророкът купил един парцел земя преди плена, и я узаконил пред правителството като своя собственост, като с това искал да увери народа, че той ще се върне от плена и пак ще обработва земята си – Ер. 32:6.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.