Анания

I. Лъжлив пророк от Гаваон, когото за нечестивата му смелост е наказан със смърт според Божието слово – Ер. 28:15-17.

II. Юдейското име вместо Седрах.

III. Благочестив и верен началник под властта на Неемия – Неем. 7:2.

IV. Евреин от Ерусалим, мъж на Сапфира, който след като станал християнин ги уверявал, че им е дал цялата стойност на нивата си, но умрял внезапно когато е изобличен от Петър за тази лъжа – Д.А. 5:1-10.

V. Християнин от Дамаск, който възложил ръката си върху очите на Павел за да прогледа, след като му се явил Спасителят във видение – Д.А. 9:10-17, 22:12.

VI. Първосвещеник на евреите, син на Невед. Той е изпратен като затворник в Рим от Кодрат, управител на Сирия, а Йонатан е определен на неговото място, но когато го пуснал император Клавдий той се върнал в Палестина и понеже Йонатан е убит чрез измамата на Феликс изглежда, че Анания е служел като първосвещеник докато Исмаил е определен от Агрипа. Той е този, който заедно с Еврейския събор, повикал Павел на съд при Феликс, и който е заповядал на един от стоящите да го удари по устата – Д.А. 23:2, 24:1. Пророчеството в отговор на апостола очевидно се е изпълнило когато в началото на обсадата на Ерусалим, убийците изгорили къщата на Анания и след това го открили в един водовод където се бил скрил и го убили.