Ананий

I. Гледач по времето на цар Аса (956-914г. преди Р.Х.). Тогава Ананий е затворен в тъмница за верността му. Той е баща на пророк Иуй – 3Цар. 16:1-7; 2Лет. 16:7-10, 19:2, 20:34.

II. Брат на Неемия, който занесъл във Вавилон известие за окаяното състояние на юдеите, които били останали в Ерусалим след плена – Неем. 1:2. На този Ананий е поверено пазенето на градските врата в Ерусалим.