Анатот

Един от градовете дадени на свещениците във Вениамин. Според Робинсон той е днешното село Аната, на около четири мили североизточно от Ерусалим – И.Н. 21:18; 1Лет. 6:60. В него се родил пророк Еремия – Ер. 1:1, 32:7. Народът му обаче отхвърлил думите му и искал да го убие – Ер. 11:21.